Rekisteriseloste:


Koukero verkkokauppa sitoutuu suojaamaan asiakkaidensa yksityisyyttä olemassa olevien lakien ja määräysten mukaisesti. Tietosuojalomake on päivitetty 21.5.2018 GDPR - tietosuojamääräysten astuessa voimaan. 

 

Sinulla on oikeus pyytää omia tietojasi nähtäväksi, mutta pyyntö tulee toimittaa allekirjoituksen kera kirjallisesti osoitteeseen: Pohjankyläntie 1, 85100 Kalajoki. 

Emme luovuta mitään tietoja ulkopuolisille. Siksi tulemme esittämään lisäkysymyksiä varmistaaksemme, että luovutamme tiedot oikealle henkilölle. 

 

Rekisterinpitäjä:

 

Koukero verkkokauppa (1267549-4)

Kalajoentie 4

85100 Kalajoki

info@koukero.fi

puh. 08-463640

 

Rekisterin sisältö


Asiakkaan tiedot: Asiakkaan etu- ja sukunimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, IP-osoite. 

Ostotapahtuman tiedot: asiointitiedot, ostotapahtuma, maksutapa, mahdollinen poikkeustoimitusosoite

Henkilötietojen käyttö


Henkilötietoja käytetään, jotta Koukero voisi ylläpitää asiakkuuksia, toimittaa verkkokaupan tilauksia, palvella paremmin asiakkaitaan. Tietoja käytetään myös uutiskirjeiden lähettämiseen, asiakaskokemuksen kehittämiseen, sekä markkinoinnin tuottamiseen. 

 

Rekisterissä olevalla on oikeus myös kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin. Kiellon voi jättää ym. osoitteisiin joko puhelimitse, kirjeitse tai sähköpostitse. Asiakkaalla on myös mahdollisuus poistaa tietonsa postituslistalta sähköpostissa olevaa linkkiä painamalla, kun kyse on joukkokirjeestä.

 

Asiakas voi myös koska tahansa lopettaa asiakastilinsä ja pyytää poistamaan omat tietonsa.

Tietojen säilytys ja suojaus

Koukeron kaikki henkilötiedot ovat todella tarkoin suojattu. 

Palvelimet on suojattu tietomurtoja vastaan palomuurilla. Rekisterin sisältävään ohjelmaan on pääsy vain tietyillä henkilöillä käyttäjätunnuksen ja salasanan avulla.

Asiakastietoihin on siis pääsy vain Koukeron omilla työntekijöillä. Koukeron henkilöstö ymmärtää asiakastietojen salassapidon vakavuuden. Kukin henkilökunnasta näkee asiakastietoja vain niiltä osin kuin se on työtehtävien suorittamiselle välttämätöntä.

 

Käytämme luotettuja sopimuskumppaneita, jolloin tietoa voidaan siirtää kolmannelle osapuolelle. Kaikkien kumppanien kanssa on sopimuksissa huomioitu EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön asettamat vaatimukset. 


Säilytämme tietojasi niin pitkään kuin ne ovat tarpeen niiden tarkoitusten täyttämiseksi, joihin tiedot alun perin kerättiin. Tarkistamme tietokantaamme säännöllisesti, jotta tiedot pysyvät ajan tasalla, poistaen tarpeettomat, virheelliset tiedot järjestelmästämme.  

 

Henkilötietojen luovuttaminen kolmansille osapuolille

Koukero luovuttaa joitakin välttämättömiä tietoja kolmansille osapuolille toimituksen takaamiseksi sekä markkinointia varten.Näitä tahoja ovat maksukorttitapahtuman johdosta maksunvälittäjät, laskutuksessa luottoyhtiö, markkinointikumppanit, kuljetusliikkeet- tuotteen toimittajat. 

 

Emme luovuta mitään asikkaidemme henkilötietoja ulkopuolisille.